Biada 6


Rehabilitación y restauración de fachadas y envolventes de edificios \ Posguerra expansión (1939-1960)
Buscar rehabilitaciones similares Buscar edificios del mismo tipo

Obra finalizada

Sobre Biada 6 (Barcelona)

Rehabilitació de façanes:
 • Repicat de tots els paviments de balcons i impermeabilització posterior amb Sikalàstic.
 • Acabat amb rajola tipus "rojo cugat"
 • Enderroc puntual de balcons (un 40 %).Refet de balcons amb noves bigues encastades a l'obra ceràmica. Col·locació de "machiembrat" entre bigues, nous connectors i "mallazo". Nous cantells fets amb motllura de "porex" especial imitant la moltllura original. Encofrat de tot el conjunt de balcó i posterior reblert amb formigó 250.
 • Els balcons que no s'han enderrocat s'han tractat les bigues amb pasivant tipus SikaTop Armatec 110. S'han refet els cantells i sostres amb morter de reparació previ cosit amb barnilles d'acer inoxidable.
 • Refet puntual de motllura de cornisa despresa amb connectors inoxidables a base ferma i posterior refet de cornisa amb Sabater manual fet a obra.
 • Impermeabilització de sobre cornisa amb sikafil.
 • Cosit amb barnilles inoxidables i reparació de dintells d'enmarcaments d'obertures de balconeres.
 • Cosit d'esquerdes de façana.
 • Repicat i refet puntual d'estuc de façana amb morter de calç tradicional (un 15 %).
 • Refet d'estuc encoixinat dels baixos de façana amb morter de calç tradicional, imitant textura original.
 • Pintat de la totalitat dels baixos amb pintura al silicat tipus soldat de Keim Farben.
 • Pintat de lloses de balcons amb pintura al silicat tipus soldat de Keim Farben.
 • Pintat dels enmarcaments d'obertures de balconeres amb pintura al silicat tipus soldat de Keim Farben.

Ubicación de la obra

Obras finalizadas

Obras destacadas

¿Buscas otra obra?


×

Información básica sobre Protección de Datos referente al tratamiento de datos de personas que contactan con nosotros a través de la web

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalidad

Atender su solicitud recibida a través del formulario de contacto (contestación a consulta, elaboración de presupuesto, etc.)

Legitimación

Consentimiento del interesado

Destinatarios

Se podrán comunicar datos a encargados de tratamiento, algunos de ellos de fuera de la UE. Los encargados de tratamiento de fuera de la UE están acogidos al acuerdo "EU-US Privacy Shield".

No se prevén otras comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: Protección de datos

 

×

Información básica sobre Protección de Datos referente al tratamiento de datos de personas que entregan su CV para trabajar con nosotros

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalidad

Gestión de currículos de personas interesadas en trabajar con nosotros

Legitimación

Consentimiento del interesado

Destinatarios

Se podrán comunicar datos a encargados de tratamiento, algunos de ellos de fuera de la UE. Los encargados de tratamiento de fuera de la UE están acogidos al acuerdo "EU-US Privacy Shield".

No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: Protección de datos